Friday, 30/07/2021 - 02:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thuận Thành
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường mầm non Thuận Thành hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021

Căn cứ công văn số 293/PGDĐT-GDMN ngày 18/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học 2020-2021; Căn cứ công văn số 304/PGDĐT 20/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên về việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021; Căn cứ nhiệm vụ GDMN trường mầm non Thuận Thành. Trường Mầm non Thuận Thành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021 trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường với các nội dung như sau:

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHỔ YÊN TRƯỜNG MẦM NON THUẬN THÀNH Số: /HD- MNTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thuận Thành, ngày tháng 5 năm 2021 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CUỐI NĂM HỌC 2020-2021 TRONG BỐI CẢNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COIVID-19 VÀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Căn cứ công văn số 293/PGDĐT-GDMN ngày 18/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học 2020-2021; Căn cứ công văn số 304/PGDĐT 20/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên về việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021; Căn cứ nhiệm vụ GDMN trường mầm non Thuận Thành. Trường Mầm non Thuận Thành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021 trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường với các nội dung như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường Mầm non Thuận Thành. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của cán bộ, giáo viên, nhân viên; đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường; Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng về tầm quan trọng của bậc học mầm non, tạo cho trẻ không khí vui tươi phấn khởi và chuẩn bị đón kì nghỉ hè 2021 trong bối cành phòng, chống dịch Covid-19. Tạo cho trẻ 5 tuổi tâm thế sẵn sàng bước vào lớp 1 và những ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc về trường mầm non. II. NỘI DUNG 1. Tăng cường thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19 - Thực hiện nghiêm túc công văn số 925/SGDĐT-CTTT-PC ngày 14/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường các biện pháp pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 680/UBND-VP ngày 16/5/2021 của UBND thị xã Phổ Yên về việc tập trung xét nghiệm và đảm bảo phương án phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã; Công văn Số 288 2 /PGDĐT-YT, ngfay 17/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. - Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về nội dung phòng, chống dịch Covid-19 - Phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức tuyên truyền giáo dục CNBVNV, học sinh và cha mẹ học sinh về nguyên nhân và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Thực hiện 5 K; vệ sinh, khử khuẩn trường học, khai báo y tế,…. - Triển khai và thực hiện khai báo y tế một cách trung thực đối với 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. - Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để quản lý học sinh, nắm bắt thông tin kịp thời diễn biến dịch bệnh, duy trì thông tin liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh học sinh qua nhóm zalo; giữa nhà trường với BCĐ phòng chống dịch các cấp, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác theo quy định. Khuyến nghị phụ huynh không nên cho học sinh ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết, không nên đi ra ngoài địa bàn; không tham gia các hoạt động lễ, hội và các hoạt động tập trung đông người; thực hiện yêu cầu 5K trong đó đặc biệt lưu ý đeo khẩu trang và khai báo y tế, đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. - Nhà trường phân công lịch trực trường trong thời gian học sinh tạm dừng tới trường. (Từ ngày 10-28/5/2021) 2. Tiếp tục duy trì việc phối hợp với cha mẹ trẻ rong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ khi trẻ nghỉ ở nhà theo các nọi dung chỉ đạo tại công văn số 83/PGDĐT-GDMN ngày 03/02/2021 về việc hướng dẫn chăm sóc giáo dục trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường do dịch Covid-19. - Tiếp tục thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ theo công văn số 185/PGDĐT-GCMN ngày 23/4/2020 về việc hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non đáp ứng yêu cầu Chương trình GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. - Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, đặc điểm điều kiện của cấp học và điều kiện của học sinh tại nhà trường, đảm bảo học sinh được học, được quản lý, được kiểm tra đánh giá. - Phân công lịch làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên cụ thể, thực hiện tốt phương châm học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. 3 + Giáo viên chủ động xây dựng video dạy qua internet theo lứa tuổi và theo kế hoạch chương trình đã xây dựng. - Xây dựng các video cần thiết về nội dung chăm sóc, giáo dục, vui chơi, vệ sinh trong kế hoạch thực hiện Chương trình GDMN theo kế hoạch để tiếp tục phối hợp, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ về chế độ dinh dưỡng cho trẻ,… với thời lượng từ 3- 5 phút. + Các video phải được BGH kiểm duyệt trước khi gửi tới cha mẹ/người chăm sóc trẻ. + Các video phải được lưu lại và yêu cầu giáo viên gửi video, ảnh phản hồi của phụ huynh học sinh trong nhóm zalo của lớp làm minh chứng khi có yêu cầu của cấp trên. - Thực hiện hoàn thành chương trình theo thời gian đã xây dựng: 21/5/2021. 3. Thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo các độ tuổi - Căn cứ vào mục tiêu giáo dục trẻ theo Kế hoạch năm học; mục tiêu giáo dục đã xây dựng dựa trên kết quả mong đợi từ đầu năm học (phiếu đánh giá sự PT của trẻ). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tạo sự biến động về việc thực hiện chương trình, thời gian trẻ đến trường, yêu cầu giáo viên phụ trách lớp lựa chọn những mục tiêu cốt lõi vừa đảm bảo đầy đủ các lĩnh vực, vừa đảm bảo phù hợp vệc điều chỉnh Chương trình GDMN theo điều kiện thực tế của lớp và nhệm vụ chung của nhà trường. - Đối với đánh giá sự phát triển của trẻ theo giai đoạn/cuối độ tuổi: Giáo viên có thể sử dụng kết quả đánh giá trẻ hàng ngày, đánh giá trẻ theo chủ đề đã học và phối hợp với cha/mẹ trẻ theo dõi, đánh giá các hoạt động của trẻ tại gia đình, để làm cơ sở đánh giá sự phát triển cá nhân trẻ cuối độ tuổi. - Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2021. 4. Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ MG 5-6 tuổi vào lớp 1 Phối hợp với cha mẹ trẻ chuẩn bị tâm thế và các điều kiện tốt nhất để trẻ Mg 5-6 tuổi vào lớp 1. Chuẩn bị đủ hồ sơ cá nhân trẻ để chuyển giáo trẻ lên trường Tiểu học. 5. Công tác tổng kết năm học - Thời gian: Sáng ngày 27/5/2021 - Địa điểm: tại các điểm trường. - Tổ chức tổng kết năm học qua nhóm zalo các lớp. Các lớp xây dựng nội 4 dung tổng kết của lớp trên cơ sở nội dung tổng kết của nhà trường, kết quả rèn luyện của học sinh, khen thưởng học sinh. - Trao thưởng cho học sinh theo hình thức: Cha hoặc mẹ trẻ đến trường tổng kết cho con với điều kiện: + Đo thân nhiệt, khử khuẩn, đeo khẩu trang, khai báo y tế. + Các lớp tổng kết theo khung giờ: Từ 7h00 - 8h30: MG 5-6 tuổi. Từ 8h30 – 9h30: MG 4-5 tuổi. Từ 9h30 – 10h30: MG 3-4 tuổi. Từ 10h30 – 11h00: Nhà trẻ. 6. Các công tác khác - Hoàn thiện hồ sơ (minh chứng TĐG) - Quyết toán và công khai các khoản đóng góp - Đánh giá VC, Chuẩn nghề nghiệp, đánh giá thi đua. - Kiểm kê tài sản cuối năm - Phân công trực hè. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN - CBGVNV trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung trong hướng dẫn. - Hoàn thành các nhiệm vụ chậm nhất ngày 31/5/2021. - Nghỉ hè từ ngày 01/6/2021. Trên đây là hướng dẫn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020- 2021 trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường Mầm non Thuận Thành. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện theo nội dung trong kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, đề nghị có ý kiến với Ban Giam hiệu để kịp thời giải quyết. Nơi nhận: - Phòng GDĐT (b/c); - CB,GV,NV (th/h); - Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG Lê Thị Việt Hương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 295
Tháng 07 : 1.032
Năm 2021 : 3.404