Friday, 30/07/2021 - 00:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thuận Thành
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kế hoạch tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2021-2022

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non; Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của UBND thị xã Phổ Yên về việc phân vùng tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT công lập trên địa bàn thị xã Phổ Yên; Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của UBND thị xã Phổ Yên về việc điều chỉnh phân vùng tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT công lập trên địa bàn thị xã Phổ Yên; Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của UBND thị xã Phổ Yên về việc điều chỉnh phân vùng tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT công lập trên địa bàn thị xã Phổ Yên; Căn cứ Công văn số 254/PGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phổ Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022; Căn cứ Công văn số 413/PGDĐT-MN ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phổ Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các cơ sở gáo dục mầm non năm học 2021-2022; Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, chỉ tiêu định biên trên các lớp, đội ngũ giáo viên, nhu cầu cần tuyển của nhà trường. Trường mầm non Thuận Thành xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022 Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non; Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của UBND thị xã Phổ Yên về việc phân vùng tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT công lập trên địa bàn thị xã Phổ Yên; Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của UBND thị xã Phổ Yên về việc điều chỉnh phân vùng tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT công lập trên địa bàn thị xã Phổ Yên; Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của UBND thị xã Phổ Yên về việc điều chỉnh phân vùng tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT công lập trên địa bàn thị xã Phổ Yên; Căn cứ Công văn số 254/PGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phổ Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022; Căn cứ Công văn số 413/PGDĐT-MN ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phổ Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các cơ sở gáo dục mầm non năm học 2021-2022; Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, chỉ tiêu định biên trên các lớp, đội ngũ giáo viên, nhu cầu cần tuyển của nhà trường. Trường mầm non Thuận Thành xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022 như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi trên địa bàn. 2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh đã được phân vùng, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. 3. Huy động trẻ ra lớp theo đúng yêu cầu và tuyển đủ số trẻ theo chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng; ưu tiên cho trẻ 5 tuổi, trẻ nhà trẻ, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao, huy động 100% trẻ mẫu giáo 4, 5 tuổi trên địa bàn ra lớp. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHỔ YÊN TRƯỜNG MẦM NON THUẬN THÀNH Số: 114 / KH– MNTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Thuận Thành, ngày tháng năm 2021 II. NỘI DUNG 1. Số nhóm lớp: 15 nhóm/lớp. - Nhóm trẻ 24- 36 tháng tuổi: 3 nhóm: 80 trẻ. - Lớp MG 3-4 tuổi: 4 lớp: 100 trẻ. - Lớp MG 4 - 5 tuổi có: 4 lớp: 109 trẻ. - Lớp MG 5 – 6 tuổi: 4 lớp: 114 trẻ. Trong đó: - Điểm trường trung tâm: + Nhóm trẻ 24- 36 tháng tuổi: 2 nhóm + Lớp MG 3-4 tuổi: 2 lớp + Lớp MG 4 - 5 tuổi có: 2 lớp + LớpMG 5 – 6 tuổi: 2 lớp. - Điểm trường lẻ: + Nhóm trẻ 24- 36 tháng tuổi: 1 nhóm + Lớp MG 3-4 tuổi: 2 lớp + Lớp MG 4 - 5 tuổi: 2 lớp + Lớp MG 5 – 6 tuổi: 2 lớp. 2. Chỉ tiêu tuyển cụ thể: Nhóm lớp Chỉ tiêu Số trẻ đã học năm trước Tuyển mới Ghi chú Lớp MG 5 tuổi A1 28 28 0 Lớp MG 5 tuổi A2 27 27 0 Lớp MG 5 tuổi A3 35 35 0 Lớp MG 5 tuổi A4 24 24 0 Cộng MG 5-6 tuổi 114 114 0 Lớp MG 4 tuổi B1 27 27 0 Lớp MG 4 tuổi B2 25 22 3 Lớp MG 4 tuổi B3 29 29 0 Lớp MG 4 tuổi B4 28 27 1 Cộng MG 4-5 tuổi 109 105 4 Lớp MG 3 tuổi C1 25 25 0 Lớp MG 3 tuổi C2 25 8 17 Lớp MG 3 tuổi C3 25 25 0 Lớp MG 3 tuổi C4 25 0 25 Cộng MG 3-4 tuổi 100 58 42 Cộng MG 323 277 46 Nhóm 24- 36 tháng D1 26 0 26 Nhóm 24- 36 tháng D2 26 0 26 Nhóm 24- 36 tháng D3 28 0 28 Cộng Nhà trẻ 80 0 80 Tổng cộng chung 403 277 126 3. Đối tượng tuyển sinh: - Tuyển sinh con em thuộc địa bàn các xóm Xây, Thượng, Đoàn Kết, Triều Lai, Công Thương, Phú Thịnh, Bíp, Chùa 1 + 2; Đầm, Dâu của xã Thuận Thành và con, em các cán bộ công nhân viên chức trong các đơn vị, doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn xã Thuận Thành. - Độ tuổi tuyển sinh: từ 24 tháng tuổi đến 6 tuổi 4. Phương án tuyển sinh: * Thực hiện phương án 3: Tuyển sinh tại trường và điểm trường (Hướng dẫn tại Công văn số 413/PGDĐT-MN ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phổ Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các cơ sở gáo dục mầm non năm học 2021-2022). - Điểm trường trung tâm + Lứa tuổi nhà trẻ: tuyển sinh từ ngày 05/7-12/7/2021 + Lứa tuổi MG 3-4 tuổi và MG 4-5 tuổi: Từ ngày 13/7-15/7/2021 - Điểm trường Xây - Thượng + Nhà trẻ: Từ ngày Từ ngày 05/7-10/7/2021 - Điểm trường Phù Lôi + MG 3-4 tuổi và MG 4-5 tuổi: Từ ngày 11/7-13/7/2021 * Yêu cầu: Đảo bảo công tác phòng dịch covid-19: Giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt và phụ huynh đến tuyển sinh phải khai báo y tế. 5. Hồ sơ tuyển sinh - Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường) - Bản sao giấy khai sinh. - Sổ hộ khẩu: bản phô tô (kèm theo bản chính để đối chiếu). 6. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 15/7/2021 7. Thời gian tiếp nhận hồ sơ Buổi sáng từ 07giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút. Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Nhà trường phối hợp với UBND xã để điều tra số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn tuyển sinh để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển sinh. - Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tiến hành tuyển sinh. - Báo cáo kế hoạch tuyển sinh với địa phương để phối hợp thực hiện - Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh (chỉ tiêu, thời gian, độ tuổi tuyển sinh). - Thành lập Ban tuyển sinh để tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn theo đúng quy định. Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí nhập học. - Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục Đào tạo và thông báo tới cha mẹ trẻ hoàn thành kế hoạch tuyển sinh trước ngày 30 tháng 7 năm 2021. Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của trường Mầm non Thuận Thành./. Nơi nhận: - Phòng GDĐT, UBND xã (b/c); - Các trưởng xóm; - Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG Lê Thị Việt Hương PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỔ YÊN TRƯỜNG MẦM NON THUẬN THÀNH Số: /TBTS– MNTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Thuận Thành, ngày tháng năm 2021 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRẺ MẦM NON NĂM HỌC 2021 - 2022 Căn cứ kế hoạch tuyển sinh số 114/KHTS-MNTT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của trường Mầm non Thuận Thành. Trường Mầm non Thuận Thành thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 như sau: 1. Đối tượng và chỉ tiêu tuyển sinh: 1.1. Đối tượng - Tuyển sinh con em thuộc địa bàn các xóm Xây, Thượng, Đoàn Kết, Triều Lai, Công Thương, Phú Thịnh, Bíp, Chùa 1 + 2; Đầm, Dâu của xã Thuận Thành và con, em các cán bộ công nhân viên chức trong các đơn vị, doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn xã Thuận Thành. - Độ tuổi tuyển sinh: từ 24 tháng tuổi đến 6 tuổi 1.2. Chỉ tiêu tuyển sinh - Nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi (sinh năm 2019): 3 nhóm, chỉ tiêu 80 trẻ. - Lớp MG 3 tuổi: 4 lớp: chỉ tiêu 100 trẻ (sinh năm 2018) (bình quân 25 trẻ / lớp), hiện có 58 trẻ. Tuyển mới 42 trẻ. - Lớp MG 4 tuổi: 4 lớp chỉ tiêu 109 trẻ (bình quân 28 trẻ/ lớp), hiện có 105 trẻ. Tuyển mới 4 trẻ. - Lớp MG 5 tuổi: 4 lớp chỉ tiêu 114 (bình quân 29 trẻ/ lớp) trẻ hiện có114 trẻ. Đã đủ chỉ tiêu, không tuyển sinh. 2. Thời gian tuyển sinh: + Từ ngày 05/7- 15/7/ 2021(đối với điểm trường trung tâm) + Từ ngày 05/7- 09/7/ 2021 (đối với điểm trường Xây – Thượng) + Từ ngày 12/7- 13/7/ 2021 ( đối với điểm trường Phù Lôi) (Vào các ngày trong tuần: Từ thứ hai đến thứ sáu). - Duyệt hồ sơ: Ngày 16/7/2021 - Công bố kết quả trúng tuyển: Trước ngày 30/7/2021. 3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh: Tại các điểm trường của trường mầm non Thuận Thành 4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ Buổi sáng từ 07giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 5. Hồ sơ tuyển sinh - Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường) - Bản sao giấy khai sinh. - Sổ hộ khẩu: bản phô tô (kèm theo bản chính để đối chiếu). * Lưu ý : - Mỗi trẻ đi học cần có 01 bộ (túi) hồ sơ gồm: 01 bản sao giấy khai sinh, 01 sổ hộ khẩu (bản phô tô), 01 đơn xin học. - Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Giám hiệu trường Mầm non Thuận Thành, số điện thoại 0968.108.819 (Bà: Lê Thị Việt Hương - Hiệu trưởng). Trên đây là thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 của trường Mầm non Thuận Thành./. Nơi nhận: - Phòng GDĐT, UBND xã; - Các trưởng xóm; - Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG Lê Thị Việt Hương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 295
Tháng 07 : 1.032
Năm 2021 : 3.404