Địa chỉ: TDP Đoàn Kết - Phường Thuận Thành - Thành phố Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên

Wednesday, 07/12/2022 - 04:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thuận Thành
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON KHI TRẺ ĐI HỌC TRỞ LẠI TRONG TRƯỜNG MẦM NON THUẬN THÀNH

Trường Mầm non Thuận Thành xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Giáo dục Mầm non khi trẻ đi học trở lại tại trường Mầm non Thuận Thành trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ công văn số 732/SGDĐT-CTTT ngày 22/4/2020 của Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn những công việc cần thực hiện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học;

Căn cứ công văn số 185/PGDĐT-GDMN ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên về việc hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non đáp ứng yêu cầu Chương trình GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịc Covid-19;

Căn cứ công văn số 199/PGDĐT-YT ngày 29/4/2020 của Phòng Giáo dục- Đào tạo Phổ Yên về việc đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học;

Căn cứ công văn số 200/PGDĐT-GDMN ngày 29/4/2020 của Phòng Giáo dục- Đào tạo Phổ Yên về việc thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ tại các CSGDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19;

Thực hiện kế hoạch số 52/KH-MNTT ngày 25 tháng 4 năm 2020 Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi trẻ đi học trở lại trường Mầm non Thuận Thành.

Trường Mầm non Thuận Thành xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Giáo dục Mầm non khi trẻ đi học trở lại tại trường Mầm non Thuận Thành trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 với những nội dung như sau:

1. Công tác thông tin, truyền thông

- Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về nội dung phòng, chống dịch Covid-19

- Phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức tuyên truyền giáo dục CNBVNV, học sinh và cha mẹ học sinh về nguyên nhân và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giáo dục, thông tin truyền thông thông qua các phương tiện thông tin của nhà trường (Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, bản tin, nhóm Zalo của các lớp học, điện thoại của cha mẹ học sinh); tổ chức các hội nghị, tập huấn, các cuộc họp, sự kiện truyền thông về nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh Covid-19.

+ Tuyên truyền với cha mẹ trẻ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống

dịch Covid-19 cho trẻ.

+ Các lớp chia sẻ, tuyên truyền tới phụ huynh trên các nhóm zalo của lớp các nội dung theo quy định tại công văn số 732/SGDĐT-CTTT ngày 22/4/2020 của Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn những công việc cần thực hiện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

+ Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh khi đưa trẻ đi học trở lại trường báo cáo cho BGH để nắm bắt số học sinh trở lại trường. BGH xây dựng phương án đón, trả trẻ.

2. Điều kiện

- Đảm bảo các điều kiện theo quy định tại công văn số 732/SGDĐT-CTTT ngày 22/4/2020 của Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn những công việc cần thực hiện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

-Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 52/KH-MNTT ngày 25 tháng 4 năm 2020 Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi trẻ đi học trở lại trường Mầm non Thuận Thành.

- Đảm bảo số trẻ không quá 20 trẻ/nhóm, lớp

- Tách nhóm/lớp đối với các nhóm/lớp trên 20 trẻ.

- Trẻ học buổi sáng và buổi chiều:

+ Đối với lớp trên 20 trẻ sẽ chia lớp và học 02 buổi

+ Các lớp 20 trẻ trở xuống học buổi.

3. Phương án đón, trả trẻ

3.1. Đón trẻ

- Giáo viên đi trước giờ đón trẻ để vệ sinh, khử khuẩn nhóm/lớp và làm công tác chuẩn bị.

- Đón trẻ tại cổng trường

- Tất cả trẻ phải được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường- Nhân lực: Đại diện BGH và nhân viên y tế (01 giáo viên ở điểm trường lẻ) làm công tác kiểm tra thân nhiệt.

+ Bảo vệ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn phụ huynh xếp hàng hoặc đứng khoảng cách theo quy định khi kiểm tra thân nhiệt.

+ Nhân viên kế toán (văn thư và 01 giáo viên ở điểm trường lẻ) làm nhiệm

vụ ghi chép.

- Trẻ được rửa tay bằng xà phòng (đối với trẻ 5 tuổi) và cô rửa tay bằng dung dịch rửa tay khô cho trẻ (3, 4 tuổi, nhà trẻ 24-36 tháng) trước khi trẻ vào lớp.

3.2. Công tác trả trẻ

- Trẻ được giao cho phụ huynh tại cổng trường.

- Giữ khoảng cách theo quy định khi trả trẻ.

4. Kế hoạch thực hiện Chương trình GDMN

4.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt của trẻ theo công văn

số 200/PGDĐT-GDMN ngày 29/4/2020 của Phòng Giáo dục- Đào tạo Phổ Yên về việc thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ tại các CSGDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19;

- Học 1 buổi/ngày, không tổ chức ăn bán trú. Giáo viên trao đổi mưới cha mẹ trẻ mang theo đồ ăn nhẹ cho trẻ trong khi chờ cha mẹ/người chăm sóc đến đón.

4.2. Rút gọn Chương trình GDMN từ 16 tuần còn 10 tuần. Đảm bảo kết thúc Chương trình trước 15 tháng 7 năm 2020

- Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn có trách nhiệm xây dựng điều chỉnh kế hoạch phân phối chủ đề sao đảm bảo thời gian theo quy định mà vẫn đảm bảo mục tiêu yêu cầu đề ra. Xây dựng chế độ sinh hoạt cho trẻ trong bối cảnh phòng, chống Covid-19.

- Các tổ chuyên môn căn cứ vào mục tiêu đã xây dựng để điều chỉnh, xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, tuần và kế hoạch giáo dục ngày; tổ chức thực hiện chương trình GDMN theo các kịch bản phù hợp. Lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết phù hợp với thời gian còn lại của năm học, hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phù hợp với khả năng của trẻ em trong lớp, giúp trẻ em đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình giáo dục mầm non.

4.3. Giáo viên lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi, giáo dục đối với trẻ đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Chú trọng đến các nội dung giáo dục có tính chất tĩnh và hoạt động cá nhân.

4.4. Riêng đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tài liệu Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1, cơ sở giáo dục mầm non thống nhất, hướng dẫn giáo viên lựa chọn những nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ em đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết, chuẩn bị cho trẻ em có tâm thế tốt để vào học lớp Một; đảm bảo trẻ em 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non khi kết thúc năm học.

4.5 Tiếp tục xây dựng, duy trì các công cụ hỗ trợ, kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung (Tài liệu trực tuyến, ngân hàng video,…) phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương và hướng dẫn, giới thiệu các nguồn, kênh thông tin, tài liệu hôc trợ về GDMN.

- Tuyên truyền, triển khai nội dung “học qua truyền hình” cho trẻ mầm non theo các nội dung tại công văn số 169/PGDĐT-GDMN ngày 06 tháng 4 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên. Đặc biệt quan tâm đối với trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi, phối hợp với phụ huynh lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp Một.


Tác giả: Lê Thị Việt Hương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 12 : 308
Năm 2022 : 12.832